• Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj
  • info@lf3m.si
  • 04 23 53 400

Pametne rešitve

Parkirni avtomati, parkirni sistemi z zapornicami, potopni stebrički, prepoznava prehodov z ANPR kamero, zapornice, usperjanje prometa

Pametne storitve

Pristopna kontrola, meste dovolilnice, zaznavanje zasedenosti parkirnih mest, štetje in usmerjanje prometa. nadzorni center, aplikacija za upravljanje parkirišč

Parkirni sistemi za stanovanjske soseske

Sistem je namenjen zapiranju parkirišč stanovanjskih sosek.

Parkirna oprema za poslovne cone

Sistem je namenjen kontroli vstopa in izstopa vozil na zaprta parkirišča poslovnih con

Skrbimo za pametne rešitve
na področju parkiranja

Poslanstvo našega podjetja je kupcem zagotoviti najboljše celovite rešitve za uspešno poslovanje, tako s produkti kot s kompleksnimi sistemi in storitvami. Prepoznavni smo kot najboljša izbira za optimizacijo, nadgradnjo ali prenovo parkirnih in prometnih rešitev, ki strankam več kot poplačajo naložbe. To je namreč osnova za dolgoročno zadovoljstvo strank in končnih uporabnikov parkirnih rešitev.
let izkušenj
+
lokacij
+
parkirnih prostorov
+
parkirnih sistemov

Z vrhunskim poznavanjem poslovnih področij in z uporabo prave, napredne tehnologije zagotavljamo visoko stopnjo učinkovitosti.

Zaupajo nam številni uporabniki s področja urejanja parkirišč in cest, telekomunikacij, komunalnih storitev in transporta.
Poslanstvo našega podjetja je kupcem zagotoviti najboljše celovite rešitve za uspešno poslovanje, tako s produkti kot s kompleksnimi sistemi in storitvami.
Uspehe gradimo na domačem znanju in cenovni ter tehnološki konkurenčnosti, poseben poudarek pa dajemo dobri tehnični podpori partnerjem in uporabnikom sistemov.
Podjetje LF3M sestavlja dinamičen kolektiv, ki se je vedno pripravljen spopasti z novimi poslovnimi izzivi. 

NOVICA 1

Podjetje LF3M d.o.o. je bilo izbrano v sklopu javnega razpisa, javne agencije SPIRIT Slovenija
»Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih
modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, faza A.


Podjetje je sodelovalo v projektu Akademije trajnostne in krožne transformacije. V zaključku
faze A bo podjetje oblikovalo Strategijo za trajnostno in krožno preoblikovanje poslovno-
proizvodnih procesov in pripravilo izvedbeni projekt za fazo B.

 

TRAJANJE PROGRAMA
09/2023 – 01/2024

Vrednost EU-financiranje: do 15.262,20 €

Povezava na portal Evropska sredstva: evropskasredstva.si.

 

Naložba je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike
Slovenije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost
Financira Evropska unija-NextGenerationEU.

NOVICA 2

Podjetje LF3M d.o.o. je uspešno zaključilo FAZO A v sklopu javnega razpisa, javne agencije
SPIRIT Slovenija »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih
poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.

Naložba je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike
Slovenije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Naš partner 

S podjetjem Palisada sistemi sodelujemo že dobrih 5 let. Skupaj prestavljamo parkirne rešitve na višji nivo.

Zaupajo nam

  • Ljubljanska cesta 24a, Kranj
  • 8.00-15.00
Copyright © 2023 LF3M. All rights reserved.