KRMILJENJE IN NADZOR ČRPALIŠČ

Sistem omogoča krmiljenje in nadzor črpališč povezanih v nadzorni center preko GPRS podatkovne zveze. Sistem sestavlja naprava za zajem različnih merilnih veličin, naprava za krmiljenje črpalk in nadzorni center za obdelavo podatkov. Na napravo je možno priključiti različne merilne inštrumente za merjenje merilnih veličin (pretok, nivo, tlak, temperaturo, pH…). Podatki se preko GSM omrežja prenašajo avtomatsko ali na zahtevo. Podatke v nadzornem centru je možno obdelovati, prikazovati v obliki grafov ter izdelati časovne analize. Podatki so dostopni tudi preko svetovnega spleta in preko Wap protokola. Do trenutnih podatkov in stanja naprave pa je možno dostopati tudi preko SMS sporočil. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti nastavljenih v nadzornem centru naprava javi nadzornemu centru napako ter operaterju pošlje SMS sporočilo o napaki.