SISTEMI ZA UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ IN PARKIRNI AVTOMATI

DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA - TELEKOMUNIKACIJE

Parkirni avtomati in sistemi.
Oprema za krmiljenje in nadzor črpališč, alarmni sistemi za dvigala, telefonske centrale, telefonske govorilnice